Nhằm giúp người dùng hiểu rõ về chính sách, thủ tục, quy định và điều khoản sử dụng, tìm hiểu thông tin trên website Evashop.vn, chúng tôi đưa ra chính sách và điều khoản sử dụng website như sau.

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng mà chúng tôi đưa ra, vui lòng không sử dụng trang web này. Các điều khoản và điều kiện khi sử dụng website Evashop.vn bao gồm:

Chịu trách nhiệm về nội dung trên website

Nội dung trên website Evashop.vn như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin được thu thập từ các đơn vị cấp phép của Evashop.vn và các tài liệu khác trong trang web Evashop.vn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Về việc sử dụng nội dung trên website

Evashop cho phép bạn xem hoặc tải xuống bản sao của tài liệu trên trang web Evashop.vn. Những nội dung này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn và yêu cầu bạn giữ các thông báo bản quyền ở cuối tài liệu.

Thông báo “Bản quyền được bảo vệ” và các thông báo khác về bản quyền và các quyền sở hữu khác được bao gồm trong nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào áp dụng cho việc sử dụng một số phần mềm và mặt hàng có thể truy cập trên trang web Evashop.vn có thể được đặt ở nơi khác trên trang web và được đính kèm với các điều khoản và điều kiện này để người dùng tham khảo.

Nội dung của chúng tôi được bảo vệ bản quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài. Từ tiêu đề đến nội dung, hình ảnh, video,… đều thuộc về Evashop.vn hoặc đơn vị cấp phép.

Bất kỳ việc sử dụng trái phép nội dung nào theo Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của chúng tôi đều là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này cũng như vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác.

Nội dung và tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước bởi Evashop.vn. Tất cả các quyền không được thừa nhận ở đây thuộc về Evashop.vn và các nhà cấp phép của Evashop.vn. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào, quyền sử dụng nội dung của bạn sẽ tự động chấm dứt và bất kỳ bản sao nội dung nào mà bạn lấy được từ trang web của chúng tôi phải bị hủy ngay lập tức.

Các vấn đề về quyền tài phán

Tất cả các quyền tài phán để phân xử bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề liên quan đến Evashop.vn đều tuân theo các quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không tính đến các xung đột của các quy định pháp luật. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào coi một điều khoản của Điều khoản và Điều kiện là không hợp lệ, thì sự mất hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này và các điều kiện và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Để bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu quyền tác giả, tùy từng trường hợp, Evashop.vn duy trì chính sách chấm dứt thuê bao và tài khoản của website khi thuê bao và tài khoản đó bị xâm phạm nhiều lần.

Thỏa thuận chung

Ngoại trừ được quy định trong một thông báo pháp lý cụ thể trên trang web Evashop.vn, Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bảo mật của Evashop.vn là các yếu tố cấu thành toàn bộ thỏa thuận để bạn sử dụng trang web Evashop.vn và nội dung giữa bạn và Evashop.vn.

Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn thấy thông tin hữu ích và sử dụng trang web Evashop.vn một cách thuận tiện. Mọi thắc mắc và ý kiến ​​đóng góp về trang web, kể cả những thông báo về các liên kết không hoạt động, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi đến: Bộ phận kỹ thuật Evashop.vn theo địa chỉ cuối trang web hoặc tại mục Liên hệ.